Motivația: ingredientul secret pentru o afacere sustenabilă în domeniul vânzărilor

26/04/2021

De la efort la satisfacție, de la stresul cotidian, la liniștea unui venit constant, domeniul vânzărilor, aduce după sine o gamă diversificată de oportunități pe piață muncii, prin industriile variate și capitalul firmelor mici, mari sau mijlocii.

Domeniul vânzărilor rămâne unul dintre sectoarele în care numărul de joburi disponibile crește de la zi la zi, însă o parte dintre cei care își caută un loc de muncă evită acest sector. Motive diverse, lideri neantrenați și angajați nemulțumiți. Toate aceste elemente slăbesc motivația celor care practică deja această profesie, și îndrumă potențialii candidați către alte surse de venit, din alte industrii și subdomenii.

În cele ce urmează, vom vorbi despre motivația intrinsecă, motivația în muncă, cum își mențin liderii din vânzări echipa, fidelizează relația dintre superior și subaltern și contribuie, atât pentru beneficiul financiar al angajaților, cât și pentru cel personal.

Cum mențin liderii motivația echipei

Păstrarea unui nivel optim al productivității angajaților depinde de modul în care liderii mențin un nivel constant al stării de motivație în structura pe care o coordonează.

Dintre elementele esențiale în vederea construirii unei strategii motivaționale am identificat, în primul rând,  rezolvarea reclamațiilor în timp util. De asemenea, respectarea sistemului de evaluare a nivelului de performanță și disponibilitatea către adaptare este o altă componentă importantă. Restructurarea locurilor de muncă în acord cu necesitățile angajaților și noile schimbări pe piața financiară, armonizarea obiectivelor angajaților cu obiectivele organizaționale și implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor, sunt, de asemenea, esențiale.

Specialiștii în domeniu îndeamnă liderii din cadrul organizațiilor să își concentreze atenția asupra identificării motivelor pentru care există un nivel scăzut al motivației în organizație, înainte de construirea unei strategii pentru îmbunătățirea acestei situații.

Sustenabilitatea sistemului motivațional va asigura atât eficiența economică, cât și o echitate socială între angajați. Astfel, firma trebuie să respecte principiile potrivite care sprijină înțelegerea, dezvoltarea și realizarea corectă a acestui sistem ca parte integrantă a strategiei sale generale. Un management al resurselor umane sustenabil va asigura organizațiilor economice un avantaj competitiv.

Astfel, liderii din domeniul vânzărilor adoptă o serie de strategii pentru fidelizarea angajatului și consolidarea unui mediul stabil și sigur, în care angajatului poate manifesta un nivel satisfăcător al motivației în muncă.

Echilibrarea mediului profesional și personal

Desfășurarea activității firmei în cauză depinde de modul în care liderul comunică cu subordonații, iar această relaționare determină dinamica climatului, dar și nivelul de productivitate din cadrul acesteia.

În vederea pregătirii angajaților și eficientizării muncii acestora, comunicării îi este adaugată coordonarea. Aceste două elemente determină dinamica climatului organizațional, așa cum afirmă și T. Amabile și S. Kramer în lucrarea Principiul Progresului. Cei doi cercetători abordează subiectul vieții interioare a angajatului si al influențelor avute de aceasta asupra performanței angajaților.

 

Cei doi autori au cercetat efectul evenimentelor din mediul profesional asupra productivității organizației, prin intermediul unui studiu realizat pe 238 de persoane, 7 companii și 26 de echipe.

Astfel, au ajuns la concluzia că în domeniul managementului organizațional se ignoră aproape total psihologia angajaților în vederea atingerii potențialul maxim, individual sau de grup.

Bonusuri financiare și educative

În domeniul vânzărilor, pentru a crește gradul de motivație al angajaților și pentru a garanta fidelitate la locul de muncă, sunt necesare atât strategii ce implică resurse financiare, dar și non-financiare.

Pe de o parte, sistemul de bonificație oferit, atât prin stimulentele materiale, cât și prin serviciile furnizate pentru facilitarea desfășurării activității la locul de muncă, constituie un suport fundamental pentru conservarea unei dintre cele mai importante resurse organizaționale, cea umană.

Pe de altă parte, implicarea afectivă și preocuparea pentru problemelor personale ale angajaților sunt, în aceeași măsură, necesare și pot determina dinamica profesională, mai ales într-un mediu mereu în schimbare, precum vânzările.

Există o serie de modalități facile pentru a îmbunătăți stadiul de motivare, fie prin flexibilitatea programului, bonusuri de performanță, furnizarea materialelor necesare atât pentru desfășurarea activității zilnice cât și pentru simplificarea sarcinilor, respectiv elemente minore de relaționare profesională – program scurt pentru vineri sau zile libere suplimentare.

Cu toate acestea, nu doar partea financiară menține un nivel satisfăcător de motivație în muncă. Specialiștii în înțelegerea comportamentului angajatului, sfătuiesc pe cei implicați în coordonarea echipelor de vânzări să ofere o atenție sporită instruirii profesionale și bonificațiilor non-financiare.

Astfel, prin coaching eficient, sesiuni de feedback recurente, ateliere de lucru, programe de formare cu privire la noile tendințe în vânzări, team-building-uri sau evenimente mai puțin formale, liderii își pot înțelege mai bine echipa și pot consolida o relație profesională stabilă, care să mențină un nivel de motivație ridicat.

Emma Seppälä, co-director al proiectului de inteligență emoțională al Colegiului Yale și directorul Women’s Leadership Program, din cadrul Școlii de Management a Yale, cercetează problematica motivării angajaților. Autoarea identifică trei elemente esențiale în vederea menținerii stării de motivație în plan profesional: inspirația, bunătatea, îngrijirea de sine.

Relațiile pozitive ale angajaților în raport cu atitudinea și acțiunile efective ale liderului devin apanajului construcției unei strategii organizaționale stabile. În acest sens, se poate observa aportul emoțiilor și necesitatea unei bune conduite emoționale a liderului în raport cu echipa pe care o coordonează.

 

  Vezi ofertele de muncă din vânzări

 

 

 

Vezi toate articolele