Șomajul

Ce este șomajul și persoanele care pot beneficia de sistemul asigurărilor pentru șomaj?

Modalitatea de înregistrare la instituțiile abilitate și indemnizația de șomaj.

Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Angajatori

Drepturile și obligațiile angajatorilor

Subvenții acordate angajatorilor

Contractul de muncă

Contractul individual de muncă

Clauzele principale ale unui contract de muncă

Drepturi și obligații salariat

Suspendarea și încetarea contractului de muncă