Care sunt formele de colaborare part - time?

Contractul de muncă

Contract de drepturi de autor

Persoana fizică autorizată

Programul de lucru de noapte - prevederi legale, drepturi și obligații ale angajatorului și angajatu

Drepturile salariatului care prestează muncă de noapte

Compensarea orelor de noapte și categorii de salariați care nu pot presta muncă de noapte

Obligațiile angajatorului care apelează la muncă de noapte

Cum răspunde angajatorul în cazul încălcării prevederilor legale referitoare la munca de noapte