Care sunt formele de colaborare part - time?

Contractul de muncă

Contract de drepturi de autor

Persoana fizică autorizată

Programul de lucru de noapte - prevederi legale, drepturi și obligații ale angajatorului și angajatu

Drepturile salariatului care prestează muncă de noapte

Compensarea orelor de noapte și categorii de salariați care nu pot presta muncă de noapte

Obligațiile angajatorului care apelează la muncă de noapte

Cum răspunde angajatorul în cazul încălcării prevederilor legale referitoare la munca de noapte

Reintegrare în România pentru persoanele întoarse din străinătate

Date statistice despre diaspora românească

Oportunități pentru românii care se întorc în România

Consilierea vocațională și platformele de orientare în carieră

Informații utile despre concediul maternal și cel paternal

Cum se obține concediul maternal

Valoarea indemnizației

Cât durează

Condițiile care trebuie îndeplinite

Concediul paternal

Cum se obține

Valoarea indemnizației

Cât durează

Diurna - cum se calculează, regimul fiscal, diurnă externă și internă

Cum se calculează

Diurna internă & externă

Document justificativ pentru decontarea diurnei

Condițiile pentru acordare diurnei interne

Condiții de acordare a diurnei unde se depășește suma maximă deductibilă

Concediul de odihnă, fără plată și medical - Prevederi legislative

Concediul de odihnă

Concediul de odihnă neefectuat

Plata concediului de odihnă

Zilele de concediu și vechimea

Concediul fără plată

Concediul medical